RA MẮT S11 - Phong Vân S11 - 08h NGÀY 15/08/2017
Hướng Dẫn Điểm Pk Giam Cầm Tù Nhân!
Khi người chơi thao tác Pk Tất Cả và Sát người chơi khác sẽ bị Điểm Pk. Khi có điểm Pk này mà các bạn không mua Sám Hối Lệ Ăn Sẽ rơi vào trạng thái giam cầm!
Thoát: Vào Shop mua Sám Hối Lệ, sau đó F5 lại trình duyệt và ăn Sám Hối Lệ, cứ như vậy sẽ hết điểm PK.
Treo acc: Các bạn có thể treo acc để Hết Điểm PK
Phản hồi của bạn