RA MẮT S19 - Phong Vân S19 - 08h NGÀY 14/10/2017
Event Ingame:
* Nạp mệnh giá 50.000 VNĐ nhận ngay Long Văn 50 (không hạn chế số lượng)
* Nạp thẻ 20.000 VNĐ nhận ngay long văn 40*2 ( chỉ nhận 1 lần )
* Nạp thẻ 100.000 VNĐ nhận ngay set đồ cấp 350 ( chỉ nhận 1 lần )
* Nạp thẻ 500.000 VNĐ nhận ngay set đồ cấp 650 ( chỉ nhận 1 lần )
* Nạp thẻ 1.000.000 VNĐ nhận ngay set đồ cấp 800 ( chỉ nhận 1 lần )
* Nạp thẻ 2.000.000 VNĐ nhận ngay set đồ cấp 1000 + Long Văn cấp 60*5 ( chỉ nhận 1 lần )
Phản hồi của bạn